ARPEX MORAVA s.r.o.

Komplexní
energetické
služby a stavby

Společnost ARPEX MORAVA působí na trhu již od roku 1996, poskytuje služby v oblasti energetiky a energetických staveb, elektroinstalací, správě místních sítí, veřejného osvětlení. Kvalitou prací, postupným rozvojem a rozšiřováním služeb vzniká v roce 2003 ARPEX MORAVA s.r.o. a následuje další rozvoj směrem k projekční činnosti a komplexnosti nabízených služeb.

ARPEX MORAVA je moderní a dynamická společnost, jejímž cílem je poskytování profesionálních a kvalitních služeb v oblasti energetiky.

Obory činnosti

Energetika

Provádíme výstavbu, realizaci a správu energetických děl na všech napěťových hladinách. Jedná se převážně o distribuční sítě, trafostanice, spínací stanice a předávací stanice.

 • Výstavba nových energetických zařízení i celých sítí
 • Rekonstrukce stávajících
 • Výstavba trafostanic, spínacích a předávacích stanic
 • Správa a údržba distribučních a lokálních sítí
 • Veškerá legislativa spojená s výstavbou a připojením

Veřejné sítě

Provádíme správu a rekonstrukci veřejných sítí, výstavbu sítí veřejného užití jako jsou veřejná osvětlení, veřejný rozhlas apod.

Pro dosažení kvalitního a hlavně spolehlivého osvětlení používáme vhodné a kvalitní technologie, zabezpečení správné montáže a servisu těchto zařízení.

Jako správce místních sítí zabezpečujeme:

 • veřejné osvětlení a rozhlas
 • výstavbu nových úseků sítí veřejného osvětlení a rozhlasu
 • rozšiřování stávajících rozvodů a zdrojů veřejného osvětlení a rozhlasu
 • opravy a výměny svítidel veřejného osvětlení dle požadavku zákazníka
 • projektování a návrhy realizace sítí VO a VR
 • revize a kontroly rozvodů a zdrojů veřejného osvětlení a rozhlasu
 • dodávka montáž bezdrátových sítí veřejného rozhlasu
 • odstraňování závad po průběžných či výchozích revizích
 • realizace kompletních rekonstrukcí veřejného osvětlení
 • nová řešení úspor elektrické energie u nových i stávajících světelných zdrojů
 • nátěry a údržba sloupů a patic veřejného osvětlení
 • kontroly, údržba, výměny rozvaděčů VO a VR
 • široký sortiment náhradních dílů na VO skladem

Osvětlení objektů

 • nasvětlování budov, např. zámky, kostely, správní budovy, parky, apod.
 • příležitostná slavnostní nasvětlení
 • pronájem osvětlení pro jakékoli kulturní či společenské akce
 • dodávka a montáž široké nabídky vánoční světelné výzdoby

Ostatní montážní a technické práce

 • montáže značek a tabulí na sloupy
 • montáže a opravy reklamních poutačů
 • opravy a čištění okapů a svodů
 • práce s montážní plošinou

Elektroinstalace

Realizujeme průmyslové stavby a bytové elektroinstalace včetně návrhů a nezbytné administrativy.

Elektroinstalační práce

 • dodávka, montáž a servis elektrozařízení
 • projektování a návrhy elektrorozvodů
 • revize elektrozařízení výchozí i periodické
 • realizace nových elektroinstalací rodinných domů
 • rekonstrukce stávajících elektroinstalací RD a bytů
 • dodávky, montáž a servis datových a telekomunikačních sítí
 • kompletní elektroinstalace podnikatelských a výrobních závodů
 • velkoobchod a maloobchod s elektroinstalačním materiálem

Hromosvody

 • revize, kontroly hromosvodů, návrhy, projekce
 • dodání, montáž, servis hromosvodů na veškerých objektech
 • výchozí a periodické revize hromosvodů
 • realizace uzemnění objektů

Venkovní rozvody nízkého napětí – NN

 • výstavba nových sítí NN a veřejných sítí
 • montáž a opravy zemních a nadzemních přípojek NN
 • provizorní napojení a svody ze sítě NN spol. SME-ČEZ,a.s.
 • dodávky, opravy a jiné práce v elektroměrových rozvaděčích
 • dodávky, montáže a údržba sloupů – lištování venkovního vedení
 • práce pro společnost SME–ČEZ, a.s. (smluvní partner SME)

Rozvody vysokého napětí do 400kV – VN, VVN

 • dodávky, montáž a údržba rozvodů VN, VVN
 • rekonstrukce trafostanic
 • dodávky sloupových, kioskových, vnitřních trafostanic
 • montáž a údržba trafostanic
 • výchozí a periodické revize zařízení VN
 • rekonstrukce, povrchové úpravy, nátěry sloupů VN

Strukturované kabeláže

 • zpracování návrhů a projektové dokumentace
 • dodávka a provedení kompletní montáže
 • zajištění záručního a pozáručního servisu a oprav
 • opravy a servis stávajících systémů
 • zajištění pravidelných kontrol a revizí
 • systémy: 3M, ABB, AlliedTelesis, AXEMAX, Brand-Rex, Cisco, EMERSON – Liebert, FLUKE, Hellermann Tyton, RiT, Roline, Triton, a další

Televizní a satelitní rozvody – STA

 • zpracování návrhů a projektové dokumentace
 • dodávka a provedení kompletní montáže
 • zajištění záručního a pozáručního servisu a oprav
 • opravy a servis stávajících systémů
 • zajištění pravidelných kontrol a revizí

Projekce

 • projektování energetických zařízení na všech napěťových hladinách
 • zajištění veškerých legislativních povolení
 • stanoviska všech dotčených organizací a subjektů
 • vyřízení majetkoprávních vztahů

Provizorní zdroje

Provádíme instalaci a pronájem provizorních trafostanic a energetických zdrojů včetně vyřízení potřebné legislativy. Zajistíme kompletní dovoz, instalaci zařízení včetně zprovoznění a servisu.

Energetické hospodářství

Správa a údržba energetických hospodářství a lokálních distribučních sítí elektrické energie, tepla a plynu.

Certifikáty

PROŠLI JSME NÁROČNÝM PROCESEM CERTIFIKACE

Reference

ČEZ Distribuce a.s., ČEZ Distribuční služby s.r.o., ČEZ Energetické služby s.r.o., ČEZ ICT Services s.r.o.

Realizace, dodávky, montáže a opravy zařízení ve vlastnictví těchto společností – více než 1 600 úspěšně realizovaných staveb

ARCELOR MITTAL a.s. Ostrava

Digitalizace všech provozních schémat rozvoden celé společnosti
Zpracování Provozních předpisů provozovatele distribuční sítě včetně havarijních plánů
Diagnostika odstranění revizních závad
Diagnostika a servis rozvoden VVN

ALPINE stavební společnost

Realizace veřejného osvětlení obchvatu Příboru
Kompletní elektroinstalace a osvětlení podchodů a podjezdu na obchvatu Hrádku
Realizace elektroinstalace mostů obchvatu Jablůnkova

COLAS, a.s.

Přeložení a úpravy vedení NN a VN, realizace veřejného osvětlení na obchvatu Příboru

MSEM a.s.

Elektromontážní práce na rozvodnách VN a VVN

Výtahy Ostrava

Technické zabezpečení, servis trafostanic a vedení VN, NN

BIOCEL Paskov

Oprava kabelového vedení kolejové vlečky v Žabni

České radiokomunikace a.s. - Vysílač Ostrava-Radvanice, Praděd, Lysá hora

Dodávka a montáž kompletních silnoproudích požárních rozvodů NN včetně bezpečnostních zařízení

ZLÍNSTAV a.s.

Přípojka VN a trafostanice Baumann Springs v Karviné
Trafostanice Slezská universita v Karviné

ČTV Ostrava

Připojování přenosových soustav při televizních přenosech sportovních a kulturních akcích na distribuční síť NN

Armáda ČR, ČR - Ministerstvo obrany

Správa a opravy objektů posádek v Novém jičíně, Šenově u N.J., Hostašovicích

Naši partneři